วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 16 ธ.ค.–8 ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/12/2556 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2556 – 8 ม.ค. 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2557 ได้ที่นี่ เราอัพเดตมาให้เเล้ว พลาดไม่ได้เลยนะคะ โอกาสดีๆ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน 2557 แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ นะคะ
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 16 ธ.ค.–8 ม.ค. 2557

กรมการค้าต่างประเทศ สมัครงาน 2557

กรมการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2556 – 8 ม.ค. 2557
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2556 – 8 ม.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
นิติกร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
16,400-18,040 บาท

ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ  
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง วิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่ใช้สำหรับสอบ
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่าง ประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 
ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2556 – 8 ม.ค. 2557


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเรา