วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สมัครงานราชการ
สมัครงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2556


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
สายงานระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

สายงานระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อ้ตรา

จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2556 ____________________________________________________________0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเรา